All round care

Werken bij All round care geeft voldoening en zeker wanneer je wilt werken in de gehandicaptenzorg. Het verzorgen van mensen met een een verstandelijke of fysieke beperking geeft heel veel bevrediging en levensvreugde. Deze mensen help je dagelijks, om een volwaardig bestaan te hebben. Gezondheidsproblemen moet je kunnen herkennen en ook zal een deel van de functie bestaan uit verpleegtechnische handelingen.

Werkend in de gehandicaptenzorg zul je probleemoplossend moeten kunnen werken en grote affiniteit moeten hebben met de gehandicapte mens. Ook is het hebben van geduld een goede eigenschap.

Beperkingen

Gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan veel verschillende cliënten.

Lichamelijke beperkingen kunnen zich voordoen bij mensen die moeilijk kunnen bewegen, zien of horen (zintuiglijke beperking). Het hoeft niet altijd zo te zijn dat iemand die blind of doof is verzorging nodig heeft. De meeste mensen die zo’n beperking vanaf de geboorte hebben, kunnen zich prima staande houden in onze maatschappij. Werken, zich verplaatsen, sporten, huishoudelijk werk of naar school gaan, zal vaak zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. Het is anders wanneer een persoon (tijdelijk) beperkt is door bijvoorbeeld brandwonden of herstellende is van een auto-ongeluk. Deze mensen hebben over het algemeen zorg nodig.

Er zijn ook mensen met een (ernstige) beperking of chronische ziekte die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Er zal dan altijd iemand in de buurt moeten zijn die begeleiding kan geven op het gebied van wassen en aankleden, eten of het toedienen van medicijnen. Soms woont zo’n persoon in een zorginstelling, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.

Kenmerkend voor een verstandelijke beperking is de ontwikkelingsstoornis. Een laag IQ geeft vaak achterstand in kennis, gedrag en ontwikkeling in de taal.

Het Downsyndroom is een duidelijke oorzaak. Er kan echter ook tijdens de geboorte een hersenbeschadiging zijn ontstaan door zuurstofgebrek. Ook een hersenvliesontsteking in de kindertijd kan gevolgen hebben voor de ontwikkeling van een mens.

Beperkingen kunnen van persoon tot persoon verschillen. Een verstandelijke beperking

kan worden ingedeeld in verschillende categorieën. Een licht verstandelijke beperking heeft in combinatie met gedragsproblemen een geheel andere aanpak nodig hebben dan een meervoudige beperking.

De meervoudige beperking is een combinatie van lichamelijk, zintuiglijke en/of verstandelijke beperking.

Ben je geïnteresseerd in het werken in de gehandicaptenzorg? Neem dan contact op met All round care

De zorgverlener

 

De zorgverlener die afkomstig is van All round care heeft alle expertise in huis die nodig is om te werken met gehandicapten. Een goede zorgverlener brengt in beeld wat precies de functioneringsproblemen zijn en zal de behandeling hier op af stemmen. Inzicht op het gebied van gezondheid en gedrag is niet gemakkelijk. Beoordeling van de juiste zorg en ondersteuning is van belang voor een prettig leven van de gehandicapte mens.